Irsko – zelený ostrov

Pastviny ohaničené živými ploty či zídkami jsou typickou tváří irského venkova Irsko leží u severozápadního okraje euroasijské pevniny, od Velké Británie ho odděluje Irské moře a Irský a Svatojiřský průliv. Centrální oblasti ostrova jsou spíše rovinaté, vyšší pohoří jsou při pobřeží, hlavně západním. Irsko se vyznačuje velmi deštivým podnebím, v některých oblastech prší až 270 dní v roce (hrabství Kerry). Nejsušší je naopak jihovýchod ostrova. Teploty jsou díky působení teplého Golfského proudu poměrně mírné.
Vegetace v Irsku se v průběhu času měnila. Přibližně před 10 000 lety byl ostrov porostlý arktickou tundrovou vegetací, kterou postupně nahradily porosty dubu zimního, ve vyšších polohách rostly i břízy a borovice. V nižších polohách se k dubům přidávaly díky úrodnější půdě také jilmy, olše, hlohy i jeřáby, v podrostech lesů rostly cesmíny, lísky, kapradě, mechy a ostružiníky. Z původních dubových lesů, které pokrývaly většinu území, se však díky odlesňování zachovaly do současnosti jen malé zbytky, asi 1 % dřívější rozlohy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2006

Další informace o Irsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Pavla Dorničová

Shopping Cart