Islám v Maroku

Spojení náboženství s historií zde nezaznívá jen náhodou. Islám je jedním z náboženství jen pro nás, nemuslimy. Pro ty, kteří jdou v jeho stopách, to ale zdaleka tak není. Pro muslimy je jejich víra způsobem života, něčím, co není jen alternativou, jednou z mnoha. Nejmladší monoteistické náboženství bylo již od prvních chvil své existence neodmyslitelně spojeno se zvyky, právem a všedním životem. To ještě nehovoříme o Maroku, neboť Muhammadova zvěst se zrodila jinde, na území dnešní Saúdské Arábie v Mekce. Křesťané psali rok 622 a židé 4382, když Prorok vstoupil do Medíny a od kdy se začíná datovat nové období pro arabské kmeny, do té doby bez jednotné kultury i jazyka…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2004

Další informace o Maroku naleznet zde: http://www.sopka.cz