Jáchymovské metamorfózy

Některé jeho podzemní prostory stejně jako mnohé domy časem zanikly, jiné jako například důl Svornost či věž Šlikova hradu stály u zrodu města a zůstaly svědky jeho neuvěřitelných metamorfóz.

STŘÍBRNÉ MĚSTO
Prospektorství, hledání nových rudných zásob, bylo v 16. století činností, kterou v Čechách podporoval král i šlechta. Také hrabě Štěpán Šlik pozval zkušené prospektory ze Saska na své lesnaté panství na jižních svazích Krušných hor, které bylo kolonizací téměř netknuté. Pár osad založených v minulém století živořilo a také pěšina podél Verneřického potoka k osadě Konradsgrün už pomalu zarůstala. Nicméně saští prospektoři se v této vsi provizorně ubytovali a v profilu údolí hledali stopy rud. První stříbrná žíla tam vystupovala téměř na povrch. Téhož roku ji začali pozvaní saští horníci sledovat do podzemí štolou, která dostala jméno Nálezná…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka