Klášterec nad Ohří – zrcadlo českých dějin

Dějinné události spojené s osidlováním, zámkem a rozvojem Klášterce vymezují tři časová období – středověký čas kláštera a hradů, renesanční doba Ficthumů a habsburská éra Thunů. Čas kláštera a hradů začíná kolem poloviny 12. století, kdy na levém břehu Ohře založili benediktinští mniši z Postoloprt malý pobočný klášter, po staročesku nazývaný zdrobněle Klášterec. Malá mnišská komunita v něm vydržela přes sto let a pak opuštěný klášter pomalu zanikal. Zpustlé území na břehu Ohře se stalo ve 14. století součástí šumburského panství.
Hrad Šumburk byl založen dost pozdě, až kolem roku 1335, na kopci vzdáleném od bývalého kláštera asi dva kilometry. Na protilehlém, pravém břehu stál už v té době hrad Egerberk a oba střežily starou ohareckou obchodní cestu. Dnes ruiny obou hradů spojuje červená turistická značka a po bývalém mnišském „klášterci“ zůstalo jen jméno města.
Renesanční doba Ficthumů (Fitzthumů) je na svém počátku spojena s hradem Šumburkem, jehož poslední majitel se zároveň stal zakladatelem zámku a „nadzámčí“, které se postupně rozrostlo v město Klášterec…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová