Mezi Svatavou a Rotavou

Svatava posunula své prameniště 10 km do Německa, kde jako potok Zwota protéká pohraničním Klingelthale. Od Kraslického sedla až po své ústí do Ohře teče téměř 30 km jižním směrem a je největší řekou západního okraje Krušných hor.
V současné době působí tento kraj opuštěně, ale i tady bývaly, podobně jako na saské straně, stráně plné horních a průmyslových vesnic obklopených políčky a pastvinami. To až v padesátých letech minulého století došlo z vůle Československého státu k jejich násilnému vylidnění a vesnice v bezprostředním sousedství hranic (až na Potůčky) byly dokonce srovnány se zemí. Před úplným zánikem zachránili mnohé opuštěné vsi chalupáři a pozvolna rostoucí zájem o horskou turistiku a zimní sporty.
Střediskem krajiny jsou Kraslice, od 16. století královské město, položené na královské silnici, která kopíruje tok Svatavy a je dodnes rušná. Za panství Šliků to bylo slavné horní město proslulé těžbou stříbra, cínu a olova, pak přeorientované na výrobu hudebních nástrojů, hlavně dechových. Právě tady se poprvé začaly vyrábět foukací harmoniky. Kraslice také byly známé výrobou drahých látek, hlavně krajek, sametů a plyšů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka