Nejdek včerejší a dnešní

Po dlouhá staletí byl Nejdek výrazně německým městem s nevelkou českou menšinou. Například počátkem 20. století žilo v devítitisícovém Nejdku pouze kolem pěti set Čechů, a byl to tedy pro průmyslové město šok, když je museli všichni, kdo se hlásili k německé národnosti, naráz opustit. Když tito lidé odešli, uzavřela se jedna dlouhá kapitola nejdeckých dějin. Noví čeští dosídlenci, kteří sem přicházeli za prací v železárnách a přádelnách, tu teprve hledali nový domov. Bez vědomí sounáležitosti, se státem podporovanou neúctou k historii, církvi a tradicím se potýkala téměř celá první generace dosídlenců. Pro ně bylo také postaveno nevzhledné sídliště, zatímco staré a historicky cenné stavby chátraly a mnohé byly i strženy. Škody napáchané za totality napravuje druhá a třetí generace českých obyvatel, kteří se v Nejdku už cítí doma a snaží se také navázat na zpřetrhané nitky historie…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka