Jací jsou Tunisané?

Geografická poloha a příliv všech těchto národů pochopitelně poznamenaly i povahové rysy dnešních Tunisanů. Okolní svět pro ně nikdy nebyl cizím, vůči cizincům zaujímali vždy tolerantní postoj. Není náhodou, že hlavním zdrojem bohatství pro ně byl odjakživa kromě zemědělství také obchod. Průmysl cestovního ruchu, který dnes představuje druhé hlavní hospodářské odvětví v Tunisu hned po zemědělství, vděčí za svůj rozkvět i přívětivosti a pohostinnosti zdejších obyvatel, jejich vrozeným vlohám snadno komunikovat, učit se cizím jazykům a přizpůsobovat se potřebám turistů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Zdeňka Amdouniová

Shopping Cart