Jedinečný pohled

Na levém břehu Ohře, nad lány polí, se zvedá osamocený špičatý vrch se dvěma hradními věžemi na temeni. Je to sopečný kužel Házmburku, jeden z vyslanců Českého středohoří poslaný na jih, do rovin Dolnooharecké tabule.
Provokativní osamělost Házmburku, s vesnicí Klapý při úpatí, láká k turistickým výstupům. Jinak než pěšky nahoru nelze – buď pohodlnou cestou, jež se mírným stoupáním hadovitě vine k vrcholu, nebo divokým výstupem strmě vzhůru, přes balvanité pole a skalní výchozy. Při tomto druhém, nepohodlném a místy až krkolomném dobývání hradu však postupně objevujete většinu pozoruhodností, které jsou pro vrchy Českého středohoří typické, i osobitosti samotného Házmburku. Patří k nim hned dole, při úpatí, haldy svahových sutí zarůstající stepní vegetací a křovinami. Jsou to následky katastrofálních sesuvů, jež v letech 1898 až 1900 třikrát zavalily část vesnice Klapý…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2003

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz