Královna Českého středohoří

Humboldt zůstal této hoře věrný a po dvacet let se na ni vracel. Z Milošovky je skutečně za krásného počasí vidět celou západní polovinu Středohoří až k Doupovským horám, na jihu lze na obzoru spatřit Říp a na severu hřeben Krušných hor. Na Milešovku se konaly zejména v době romantizmu vlastivědné poutě. Bývalo zvykem, že účastníci výpravy si na vrcholu nejprve vychutnali barevné efekty kraje v zapadajícím slunci, potom přenocovali v populární podzemní „mechové chýši“, která na hoře stávala od roku 1825, a ráno si přivstali, aby se opět potěšili východem slunce. V roce 1850 byl rozhled umocněný kamennou rozhlednou, devatenáct metrů vysokou.
Velké změny na vrcholu Milešovky nastaly v roce 1905, kdy tam zahájila svou činnost meteorologická stanice. V následných pozorováních se zjistilo, že temeno Milešovky je největrnější místo v Čechách, což pozná každý, kdo sem vystoupí. Rychlost větrů se v průměru pohybuje kolem 28 m/hod, ale nezřídka je tam vichr mnohem bouřlivější. Přírodovědci označují Milešovku za znělcovou kupu, tedy za podpovrchový útvar sodalitického trachytu. Na strmém úbočí vulkanického kopce je botanická rezervace, kde rostou dubové a bukové lesy a v nejvyšším patru se uchovalo něco málo původních smrčin. Až roku 1874 byla ve vlhkém podrostu listnatých hájů objevena nejkrásnější a zároveň nejvzácnější evropská orchidea, česky nazývaná jazýček kozí. Upoutávala pozornost efektní kombinací nachové a žluté barvy. Bohužel, tato rarita na svahu Milešovky už vyhynula. Zato tam trvale zůstává známá skalní skupina Výří skály s porosty dubů, dřínů a na suchém svahu i s travnatou lesostepí. Mezi bylinami najdeme i vzácnou medvědici lékařskou. Milešovka je skutečnou královnou Českého středohoří, která vysoko převyšuje všechny své poddané kopce.

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz