Jihočeské selské baroko není kulisa

Tehdejší značný hospodářský rozkvět jihočeských vsí, vyvolaný ekonomickými i politickými reformami, se promítl v úsilí bohatých sedláků o lepší reprezentaci – svá původně roubená či prostá zděná stavení si nechávali nákladně přestavovat a zdobit po vzoru panstva. Na tyto práce si však místo školených architektů zjednávali vesnické zednické mistry, kteří dokázali levněji uspokojit jejich představy o „vznešenosti“, a navíc byli mnohem srozumitelnějšívenkovské duši…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Shopping Cart