Jindřichův Hradec

Nejnápadnější je vysoké Adamovo stavení s věží, k němuž se přimyká o něco nižší křídlo Jáchymova stavení. K jeho boku pak přisedá řada nízkých domů, které byly základem původní trhové vsi. Nad touto čelní frontou přečnívá vnitřní jádro panské rezidence – starý gotický palác s Černou věží.
Když projdeme dvěma hradními branami, ocitneme se na druhém hradním nádvoří – v místech, která patrně zkoumavě obcházel před osmi staletími Jindřich I. (+1237), jeden ze synů Vítka z Prčice, nejvyššího stolníka krále Vladislava II. Tento velmož a diplomat získal zřejmě až po králově smrti od některého z jeho rychle se střídajících následovníků, snad knížete Bedřicha, velká území v jižních Čechách. Před svou smrtí v roce 1194 je Vítek podle rodové pověsti rozdělil mezi své syny a každému přidal do erbu rodový znak Vítkovců – pětilistou růži…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2007

Hledáte ubytování ve východních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka