Kartago - archeologické vykopávky

Ostatně pak soudím

Kartágo patří k těm historickým lokalitám, jejichž postavení je poněkud nevděčné. Každý už o něm někdy slyšel a snad každý sem přichází s určitou představou, kterou tu konfrontuje se skutečností. Tohle že byla velmoc, která ovládala po několik století celé západní Středomoří? Byla. A když se podíváme pozorně, či lépe řečeno, když poctivě prochodíme všechno, co se projít dá, snadno uvěříme.
Určitá potíž s Kartágem nastává hned po příjezdu – kde vlastně začít? Starověká metropole měla v punské éře nejméně půl milionu obyvatel a v římské zhruba 300 tisíc, takže byla po Římu a Alexandrii třetím největším městem císařství. Její pozůstatky jsou rozložené v délce tří kilometrů po obou stranách příměstské železnice TGM. Z centra Tunisu vás sem doveze pohodlně během půlhodinky. Vystoupit můžete hned v šesti různých stanicích – z každé je vždycky některá lokalita blízko a jiné hodně daleko…