Kostely, paláce, školy a…

Stojím u obrovité, jinak ale zvnějšku velmi prosté cihlové stavby kostela, kterému místní neřeknou jinak než Frari, „bratři františkáni“. Kostel, který se plným jménem nazývá Santa Maria Gloriosa dei Frari, je společně se dvěma křížovými chodbami pozůstatkem velkého františkánského kláštera a jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických staveb v Benátkách. Vnější strohost stavby ze 14.–15. století plně odpovídá charakteru řádu, který přišel do Benátek již v roce 1222. Interiér vyzdobený řadou mladších uměleckých děl je daleko zdobnější. Nejslavnější z nich je obrovský Tizianův oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie z let 1516–1518, považovaný za první skutečně renesanční obraz v Benátkách. Nemůže být lepší připomínky vztahu velkého malíře a města, v němž se vyučil malířskému řemeslu, kam se opakovaně vracel, stal se vůdčí osobností zdejší malířské školy a nakonec tu i zemřel. Stalo se tak při morové epidemii roku 1576, kdy bylo malíři, jehož přesné datum narození není známo, určitě již hodně přes 80 let…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2007

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart