Krajem dětství Boženy Němcové

Děj románu se odehrává hlavně na Starém bělidle v roubené chaloupce, kterou lze i dnes navštívit. Její atmosféru by neměl narušit ani fakt, že v těchto stěnách rodina Panklova nikdy nebydlela. Tady žila jen románová Barunka a jedno léto tu na prázdninách pobývala se svými dětmi spisovatelka Božena Němcová.
Skutečný příběh Barbory Panklové začíná jejím příjezdem na ratibořický zámek roku 1820. Toho léta se vydala právě potřetí provdaná Kateřina Vilemína Zaháňská z Vídně na své letní sídlo v Ratibořicích. Za panskými kočáry, z nichž jeden kočíroval i šestadvacetiletý Jan Pankl, se kdesi vzadu na voze vezla i mladá Terezka Novotná, opatrující několikaměsíční miminko Barborku. Ještě téhož roku slavili panský kočí Pankl a Terezka ve Skalici celkem skromnou svatbu…