Krásné město na Ohři

Je příjemné procházet se kolem obdélníkového náměstí zčásti ještě pod oblouky loubí, odkud jsou zajímavé vedutové pohledy tu na oslnivě bílou radnici s jehlancem střechy, odjinud na barokní kostel Povýšení svatého kříže, na rozložitou kašnu a vždy na šiky domů stojících bok po boku jako vojáci při raportu. A vojáci to v jistém smyslu slova jsou, protože prošly mnoha bitvami a požáry, poznaly obdiv i nezájem. Mnohé z nich změnily uniformu fasádového kabátce, ale ve svém nitru si chrání své gotické jádro masivního zdiva a mnohde ještě klenutých síní. Pravoúhlá síť ulic se rozbíhá od náměstí k bývalým i dosud stojícím hradbám, k městským branám i ku hradu. Ten stojí na okraji města a svým čtvercovým půdorysem se přizpůsobil šachovnici ulic a jeho hradby na skalnatém ostrohu splynuly s městským opevněním…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová