Cisterciácký klášter v Oseku

Je zajímavé, že cisterciácký klášter původně v Oseku vůbec neměl být. Na sklonku 12. století ho totiž založil velmož Milhost v Maštově pod Doupovskými horami s pomocí řeholníků z německého Waldsassenu. Ti se však po nějakém čase s donátorem nepohodli a někdy v letech 1197 až 1199 přesídlili do Oseka, kde se jich ujal jiný velmož – Slavek, zakladatel mocného rodu Hrabišiců. Cisterciáci tehdy zvolili značně nestandardní postup, protože podle řádových regulí měli zřizovat kláštery pouze v neobydlených místech.
Slavek zajistil řeholníkům dostatek prostředků pro postupné budování nového konventu i pro velkorysou stavbu klášterního chrámu, který byl vysvěcen v roce 1221, po patnácti letech od položení základního kamene…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Pavel Šust