Křížová cesta na Starou horu

Studánka na Staré hoře podle dávné legendy s pomocí Panny Marie uzdravuje. Nevíme, kolik století už sem lidé přicházejí, aby poznali sílu zázračné vody. Klanící se anděl stál nad pramenem od roku 1854, proto se připisoval vznik křížové cesty v malebné osadě Stará Hora do doby působení osvíceného majitele panství, hraběte Bertholda Aichelburga. Sochu anděla zničil padající strom při polomu v roce 1966. Vývraty narušily vodní režim studánky, která se na dlouhé roky ztratila. Obnovili ji nedlouho před znovuvysvěcením křížové cesty místní občané…

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

 

Shopping Cart