Pobřeží žulových skalisek

Archeologické nálezy potvrzují, že provincie Bohuslän byla osídlena již v době kamenné. Zcela jedinečné svědectví o svém životě na západním pobřeží dnešního Švédska ale zanechali svým následníkům lidé doby bronzové. Kreseb vyrytých do plochých skal si dlouho nikdo nevšímal, později se však ukázalo, že tajemné rytiny pocházejí z období let 1700 až 1500 př. n. l. V době svého vzniku zdobily rytiny pobřeží mělké zátoky, moře ale ustoupilo, a tak se dnes nacházejí několik kilometrů od pobřeží. Nejpočetnější a nejzřetelnější jsou v okolí městečka Tanum, a tak bylo toto místo zařazeno v roce 1994 na seznam Světového dědictví UNESCO…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2008
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz