Krkonošské laviny

Vznik lavin je typický pro horské terény s vyvinutým alpínským, případně subalpínským stupněm a dostatečným množstvím sněhových srážek. Právě tyto stupně jsou v Krkonoších zastoupeny nejlépe ze všech hercynských pohoří Evropy. Významnou úlohu hraje i geografická poloha a klimatické podmínky.
Alpínské pásmo je v Krkonoších vyvinuto ve dvou od sebe vzájemně oddělených oblastech, v nadmořské výšce zhruba od 1250 m. Jde o rozsáhlé náhorní plošiny na Slezském a Českém hřbetu. Na západě je to oblast Pančavské a Labské louky, na východě pak oblast Bílé louky a prameniště Úpy. Na české straně hor najdeme celkem 56 lavinových drah, na polské 51. Asi tři čtvrtiny z nich jsou situovány na závětrných svazích a až na několik výjimek jde o ledovcové nebo nivační kary…

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart