Krkonošský národní park

Krkonoše jsou izolovaným ostrůvkem horské přírody. Díky geografické poloze a nadmořské výšce vystupující nad horní hranici lesa (1250–1350 m) byly ve čtvrtohorních ledových dobách významnou biogeografickou křižovatkou. Na ní se setkávaly různé druhy alpínské a arktické fauny a flóry, které byly na ústupu před ledovci rozšiřujícími se sem z jihu i severu. Tato skutečnost spolu s ledovcovou modelací terénu, vznikem karů a vrchovištních rašelinišť dala vzniknout unikátní mozaice krkonošské přírody, která v sobě spojuje prvky severské, středoevropské i alpínské. Odrazem této specifické biogeografické polohy Krkonoš je druhová pestrost jejich vegetace. Od ústupu posledního zalednění v Evropě uplynulo asi 10 000 let…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2008

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart