Krupka – město cínu

Dnešní Krupka převzala název původního starobylého horního města, jehož centrum, Husitská ulice s náměstím, starou radnicí, městským kostelem Nanebevzetí Panny Marie a špitálním kostelem sv. Ducha tvoří Městskou památkovou zónu. Chceme-li poznat aspoň něco málo z minulosti Krupky, musíme nahlédnout do velmi odlišné historie jejích obcí, dnes městských částí.
Krušnohorské podhůří bylo osídleno už na počátku českých dějin. Středověkou obec Soběchleby například založil majitel hradu Kyšperk. Po bitvě na Bílé hoře získal už rozlehlé soběchlebské panství Valdštejnův podplukovník Alexander Regnier z Bleilebenu. Rodina se tu ale štěstí nedočkala. Ještě v průběhu třicetileté války došlo na tvrzi k tragédii. Bleilebenové totiž občas pozvali na hostinu saské důstojníky a při jedné z těchto návštěv došlo mezi podnapilými důstojníky k hádce, kterou si chtěli vyřídit kordy v blízkém lesíku. Mladý Karel z Bleilebenu je tam měl doprovodit. Co se oné srpnové noci roku 1648 stalo, se nikdy nikdo nedověděl, ale jedinou obětí souboje byl mladý Bleileben. Po této rodinné tragédii brzy zemřel i starý pán a panství pak vlastnila bezdětná vdova Anna Marie z Bleilebenu. Ta celý svůj rozsáhlý majetek odkázala jezuitům ze sousední obce Bohosudov…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2006

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

P. D. Jonáš