Krušnohorské bučiny

Porosty dosahují úctyhodného stáří, a proto se musely podle lesnicko-hospodářského plánu začít místy zmlazovat. Žádnou výjimkou nejsou ani dvousetletí velikáni s mohutným kmenem a kořeny, tvořící nad zemí tzv. sloní nohy. Místy, především v roklích, kde je špatný přístup pro lesnickou techniku, přechází bučiny v atraktivní pralesní formace. Letité buky tu rostou i na skalních břidlicových výchozech a dosahují nejrůznějších bizardních tvarů. Nejcennější ekologicky stabilní zóny jsou před plánovanou těžbou chráněny menšími chráněnými územími. Jen v okrese Teplice, kam spadají nejkrásnější bukové komplexy, můžeme navštívit přírodní památku (PP) Buky na Bouřňáku, PP Domaslavické údolí nebo PP Vlčí důl.
Otázkou však zůstává, zda by takto cennému pásu lesů evropského významu (lesy evropského dědictví) více neprospěla komplexnější ochranářská opatření, např. specifický lesnicko-hospodářský plán a vyhlášení plošného chráněného území, jakým je například přírodní park. V současném době krušnohorským bučinám hrozí díky plošné těžbě, že nejcennější porosty zůstanou zachovány jen ostrůvkovitě. Byla by to škoda nejen pro místní rodáky, ale také pro ty, kteří tato místa ještě neobjevili. Příznivější zprávou je vyhlášení Přírodního parku, který by měl zahrnout právě tyto nejkrásnější partie prastarých bukových lesů. Doufejme, že se nám podaří uchovat tyto jedinečné přírodní hodnoty pro další generace.

Hledáte ubytování v Krušných horách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Hodač