Kurská kosa – přírodní fenomén

Stejně tak zajímavá je ale i historie zdejších rybářských vesnic. Postupem času si každá z nich vytvořila svůj vlastní znak, jakýsi erb vyřezaný do dřeva a zdůrazněný pestrými barvami. Tyto znaky pak zdobily vrcholy lodních stožárů. Dnes můžeme mnohé z těchto „korouhviček“ vidět na střechách dřevěných domků nebo na jejich malebných zahrádkách. Nejvíc je jich k vidění ve vesničce Nida.
K mnoha zdejším přírodním i historickým zajímavostem patří i aspekt biologický, nebo přesněji řečeno pohled ekologicko-ochranářský. Po svém vzniku někdy před pěti až šesti tisíciletími byl tento obloukovitě prohnutý val dlouhý čas pouze písečnou výspou v Baltském moři. V pohyblivých dunách se dokázalo udržet jen několik nejodolnějších pionýrských druhů rostlin a živočichů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, jr.