Lávové jeskyně v São Vicente

Tehdy se tady zastavil proud čedičové lávy, stékající z náhorní plošiny Paúl da Serra dolů k moři. Jak vychládal, na jeho povrchu se tvořila krusta pevné horniny, pod ní přitom láva ale stále ještě protékala. Když výlev skončil, láva z jednoho úseku odtekla a v nitru zhruba 50 m mocného proudu tak zůstalo osm tunelovitých prostor – lávových jeskyní. Svět se o nich dozvěděl až na sklonku 19. stol. poté, co je prozkoumal James Yate Johnson, anglický přírodovědec žijící na Madeiře, kterého na ně upozornili místní lidé. Veřejnost se však s nimi mohla seznámit až v roce 1996, kdy byly zpřístupněny jako první jeskyně vulkanického původu v Portugalsku, tedy ještě dříve než obdobné útvary na Azorských ostrovech. Současně zde pro veřejnost vzniklo Centro do Vulcanismo, vzdělávací centrum zaměřené na vulkanologii.
São Vicente leží na konci hlavní silnice spojující přes vnitrozemí jižní a severní pobřeží, takže je v podstatě odkudkoli z ostrova snadno dostupné. Vstupní areál jeskyní, jehož budovy z šedivého kamene jsou ukázkou střídmé a vkusné architektury, najdete při břehu řeky na jižním okraji městečka. Do jeskyní se chodí ve skupinách s průvodcem, jenž prohlídku dvojjazyčně komentuje, většinou portugalsky a anglicky. Zvlášť teple oblékat se nemusíte, neboť uvnitř je stálá teplota okolo 16 °C. Protože výška jednotlivých tunelů různě kolísá, prohlídkový okruh vede jejich vyššími úseky, mezi nimiž přechází prokopanými spojovacími chodbami. Pokud byste náhodou očekávali bohatou vnitřní výzdobu, tak tady ji nenajdete, ale třeba vás uspokojí drobné černé lávové stalaktity. Zvláštností je rovněž velký kámen, který byl dovnitř tunelu zanesen proudem lávy, podobným způsobem, jakým ledovce přemísťují bludné balvany. Zato průzračná jezírka tady představují poněkud nesourodý element, jelikož jsou vzdutá umělými skleněnými hrázkami na potůčku, jenž protéká jeskyní. Těší se sice značnému zájmu většiny publika, ale dojem autentičnosti z tohoto vychladlého pekla trochu stírají…

Shopping Cart