Lichtenštejnský zahradní palác

Půvab vystavovaných děl je i v tom, že jsou předváděna v místech, kde byla tato sbírka postupně kompletována. Navíc historie samotného paláce, jeho architektů, štukatérů, tvůrců fresek, nábytku a také zámecké zahrady se prolíná s osudy jednotlivých osobností významného šlechtického rodu. Vídeňské zahradní paláce byly letními rezidencemi šlechty. Na rozdíl od městských paláců, které z prestižních důvodů stavěli jejich majitelé co nejblíže císařskému sídlu Hofburgu, letní paláce byly rozptýleny v širokém okolí Vídně, za městskými hradbami. Rozlehlý Lichtenštejnský palác stojí na sever od centra Vídně, nedaleko Dunajského kanálu. Nechal jej postavit na přelomu 17. a 18 století kníže Johann Adam Andreas I., který také začal s výstavbou zámků ve Valticích a Lednici. Plány na zámek vznikaly dlouho a jejich realizace ještě déle. Na návrzích se také postupně vystřídalo několik architektů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2004

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz