Londýnská zoologická společnost

Po 10 letech úvah a příprav založila Londýnskou zoologickou společnost v roce 1826 skupina zapálených vědců, v jejichž čele stál sir Stamford Raffles, schopný britský koloniální úředník, všeobecně známý hlavně jako zakladatel Singapuru, ale také nadšený botanik a zoolog-amatér. Prvním hlavním cílem Společnosti bylo zřízení veřejně přístupné kolekce zvířat, která by poskytovala návštěvníkům zábavu, ale hlavně poučení, společně s připojeným muzeem a knihovnou. K tomuto účelu získal Raffles pozemky v severovýchodní části tehdy nově tvořeného Regent´s Parku. V roce 1828 byly otevřeny „Zoologické zahrady“ jako první vědecké zařízení svého druhu na světě. Zprvu byly přístupny pouze členům Společnosti, ale již roku 1847 se brány otevřely i pro veřejnost, která novou atrakci záhy přejmenovala jednoduše na „zoo“. Vybírané vstupné se stalo důležitým zdrojem financování zoo, jak je tomu ostatně dodnes. Londýnská zoologická společnost je totiž dobročinnou institucí, jejíž provoz je zajišťován z příspěvků členů, vybraného vstupného a sponzorských darů. Takový způsob ekonomické existence je samozřejmě náročný a občas i dramatický – v 80. letech 20. stol. se dokonce nějakou dobu uvažovalo kvůli nedostatku financí o možném uzavření zahrady…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

Shopping Cart