Londýnský Tower a jeho most

Londýnský Tower vznikl 30 let po vítězství Viléma Dobyvatele v bitvě u Hastings roku 1066. Je jednou z nejlepších a nejzachovalejších ukázek normanské pevnostní architektury. Navrhl jej pravděpodobně Gundulf, mnich z opatství Bec v Normandii, který se později stal nejen biskupem v Rochestru, ale také uznávaným stavitelem kostelů i pevností. Nejstarší ústřední část hradu se sice jmenuje White Tower (Bílý hrad), je však postavena z šedého caenského pískovce a kentské břidlice. Stojí na nízkém pahorku, odkud se někdejší římské hradby svažovaly k řece. Tento donjon vysoký od země po cimbuří 27 m nebyl přes mnohá obléhání nikdy dobyt.
Přestože Tower poskytoval veškeré tehdy myslitelné pohodlí, hlavním sídlem normanských králů se nestal. Raději zůstávali ve Westminsterském paláci vzdáleném několik mil proti proudu Temže. Z tohoto paláce se do dnešních dnů zachovala jen nádherná Westminster Hall, po požáru v 19. stol. tu jinak stojí neogotické budovy britského Parlamentu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

 

Shopping Cart