Magické pobřeží

Jejich kontakt je mnohotvárný a vzájemně se prolínají tou nejúchvatnější přírodní scenérií. Jedinečnost pobřeží však umocňují ještě další přírodní fenomény – Golfský proud a arktické světlo. Golfský proud je teplé požehnání, které posílá Mexický záliv ze svých tropických oblastí Atlantiku až k nejsevernějším výběžkům Evropy. Tato mohutná mořská řeka otepluje celé západní i severní pobřeží Norska a díky ní zdejší moře nikdy nezamrzá. Avšak největší teplotní anomálii vyvolává až za polárním kruhem, u souostroví Lofot a Vesterál. Tady je vůbec největší teplotní odchylka na naší planetě, neuvěřitelných +24 °C. Jinak řečeno, průměrná roční teplota těchto souostroví je o 24 °C vyšší než ve stejných zeměpisných šířkách (68 °–69 ° s. š.) ruské Sibiře, americké Aljašky, kanadských Severních teritorií či zaledněného Grónska…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 2/2005

Více informací o Norsku naleznete zde: www.norge.cz