Majestátný Velebit

Vůbec nejsnazší to budete mít, pokud náhodou pobýváte v úseku pobřeží mezi městy Senj a Obrovac, kde je změna okamžitá a hodně radikální. Výstup do hor začínáte téměř hned od mořské hladiny a během několika chvil už stoupáte pustým světem divoce rozpraskaných vápencových skal. Velebit se prostě hrne k moři nekompromisně, jako buldozer.
Velebit je ze všech chorvatských horstev nejdelší, důsledně dohlíží na modré vody Velebitského kanálu v celé jeho stopadesátikilometrové délce, a současně je i nejimpozantnější. Ať se na něj podíváte odkudkoli od moře, bude vám hned jasné, proč v něm hrdí Chorvaté vidí podobný symbol, jakým je třeba pro Řeky Olymp. Geologové našli ve Velebitu pro změnu jinou symboliku – o horstvu často mluví jako o učebnici krasové geomorfologie, neboť bohatství povrchových tvarů vytvořených na zdejších horninách působením srážkové vody je až nepřeberné. A protože jde o horniny karbonátové, k Velebitu nutně musejí mít vřelý vztah i botanici. Pro ně je symbolem bohatství místní flóry žlutě kvetoucí velebitská degenie (Degenia velebitica), jež se nikde jinde nevyskytuje…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2004

Další informace o Chorvatsku naleznet zde: http://www.sopka.cz