Maltézští rytíři – mezi Jeruzalémem a Římem

 

Opravdu jen těžko si lze představit, jak by dnes Malta vypadala, kdyby sem v roce 1530 rytíři nepřišli. Kdo vlastně byli tihle muži s osmihrotým bílým křížem ve znaku? Dnes se o nich nejčastěji mluví právě jako o maltézských rytířích, také onen typický kříž nese přívlastek „maltézský“. Co však bylo před Maltou? A po ní?

Tak především – Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, jak zní jeho současný plný název, stále existuje. V souvislosti s Maltou o něm sice budeme hovořit zejména v minulém čase (ani to ale neplatí bez výjimky), Řád má však i živou současnost, byť se brnění, meče a štíty transformovaly do modernějších a aktuálnějších forem pomoci potřebným. Pojďme však po pořádku…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2009
Další informace o Maltě naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart