Obchůdek La Confianza v Mataró

Mataró v novém hávu a básníkova Sinera

Severovýchodně od Barcelony se táhne úzký pobřežní pruh, který z jedné strany vymezují vody Středozemního moře a z druhé ho před severními větry chrání Cordillera Litoral. Dlouhé písečné pláže, pěkná rybářská městečka, příjemné slunné klima a výhodná poloha v dosahu katalánské metropole vytvářejí z této oblasti přirozeně vyhledávanou turistickou destinaci.

To ale neznamená, že by se tu nacházela jen klasická letoviska, která v létě bují životem, zatímco v zimě upadají do liduprázdné letargie. Některá místa dokonce s turismem sotva koketují, jako například stotisícové Mataró, největší město regionu Costa Barcelona.

Mataró se dlouho spojovalo především s průmyslem. Svědčí o tom i fakt, že z budov v „první linii“ u pobřeží se zatím pouze jedna stala hotelem, ostatní jsou obytné domy.

Pravdou je, že Mataró se velmi úspěšně začlenilo do průmyslové revoluce a průmysl byl pro rozvoj města zcela zásadní.

Velmi rušno bylo v místním přístavu, kam v 19. stol. mířily lodě z Anglie naložené uhlím, které bylo třeba na výrobu elektřiny pohánějící stroje především v textilních továrnách. Usadila se tu ale i další odvětví, jako chemický a metalurgický průmysl, koželužství, sklářství nebo výroba keramiky. Není náhodou, že vůbec první vlak na iberském poloostrově vyjel roku 1848 na trase Barcelona – Mataró.

Ekonomickou páteří města však dlouho byla textilní výroba. Na konci 20. stol. už ale nemohla soupeřit s bezkonkurenčně levnější asijskou produkcí a ve městě zbylo jen pár menších podniků. Mataró musí celkově změnit svou ekonomiku. Do popředí se dostává sektor služeb a s ním i překvapivé poznání, že toto místo se může stát nanejvýš zajímavou turistickou destinací. Vedle dlouhé písečné pláže, která si v ničem nezadá s plážemi oblíbených rezortů, má město poměrně rozsáhlé historické centrum s řadou kulturních a architektonických zajímavostí jako je třeba Nau Gaudí, první zakázka slavného architekta, o které píšeme v samostatném článku.

Gaudí měl k Mataró skutečně osobní vztah, protože kromě toho, že tu realizoval svůj první projekt, prožil zde i první, a zdá se, že také jediné milostné vzplanutí. Gaudího srdce si získala Pepeta Moreu, dcera blízkých přátel, k nimž pravidelně chodíval na nedělní oběd. Pepeta byla mladá půvabná dívka, která později překvapila svým nekonvenčním životem. Gaudí jí dokonce nabídl zasnoubení, ale Pepeta už měla v té době jiného nápadníka, jemuž dala přednost. Gaudí poté i nadále udržoval kontakt s rodinou, ale do Mataró už se nevrátil. A stejně tak se už nikdy nepustil do milostných avantýr.

Mataró je rodištěm jiného slavného modernistického architekta. Pochází odtud Josep Puig i Cadafalch, autor například barcelonských domů Amattler nebo Macaya. V Mataró má „na svědomí“ mj. stavby Coll i Regàs a Beneficiència.

Za návštěvu rozhodně stojí nedávno zrestaurovaná kaple baziliky Panny Marie z Mataró. Na novou střechu, osvětlení a obnovu výmalby bylo vydáno půl milionu eur a výsledek tomu odpovídá. Od letošního roku je zpřístupněna také přilehlá zasedací místnost, šperk katalánského…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Provincie Barcelona