Medina – žijící středověké město

Tajemství mediny
Co je medina, co znamená tento pojem, který v každém návštěvníkovi Maroka zůstane hluboko vtisknut do mozaiky dojmů, jež si přiváží ze země pod Atlasem? Čím se vyznačuje a proč je každá tak jedinečná?
Samotný pojem medina má poměrně banální význam. V arabštině sice znamená „město“, ale v Maroku je takto označováno staré arabské centrum každého města. Je jasné, že právě centrum je jejich nejstarší částí, která byla vždy pečlivě obehnána pevnými hradbami. Neklidné dějiny a časté války poměrně účinně bránily rozvoji sídel mimo tento vyhrazený prostor, a tak docházelo k jeho maximálnímu využití. Zároveň tím zůstala zachována přísná celistvost jak města, tak i samotných hradeb, vně kterých často nestál jediný dům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2004

Další informace o Maroku naleznet zde: http://www.sopka.cz