Město pánviček

Původně se město nazývalo Sienn?tre. Ve 12. století zde rytíři řádu sv. Jana z Jeruzaléma založili hospic a první komturství. Když se v roce 1530 stali součástí řádu maltézských rytířů, změnili název na Villedieu neboli Boží město. Z Východu přinesli znalosti kovotepecké výroby, kterou sem přicházeli rozvíjet řemeslníci z širokého okolí, zvláště proto, že město mělo spoustu obchodních a daňových výhod. V počátcích vytvářeli hlavně ozdoby do kostelů, teprve později přešli na výrobu předmětů užitečných v domácnostech. Objemné baculaté měděné konve na mléko, jež nechyběly na žádné normandské farmě, pocházely právě odtud.
Dílny na výrobu měděného nádobí a krámky s ním najdete ve Villedieu na každém kroku. Když si při procházce tímhle čtyřtisícovým městečkem prohlížíte ve výkladních skříních stovky pánviček, rendlíků, konvic a konviček, hrnců a kastrolů v nejrůznějších velikostech, napadne vás, jak mohou jejich výrobci vůbec prosperovat. Dílny dnes ale vyrábějí také měděné nebo hliníkové nádržky a kotle pro domácnosti i průmyslové použití. Tepané nádobí, vázy a nejrůznější ozdobné předměty jsou spíše určeny jako suvenýry pro turisty.
K nejstarším dílnám patří Atelier Du Cuivre, Měděná dílna. Pláty mědi nařezané na příslušnou velikost se tady pod rukama zručných řemeslníků mění v užitečné a hezké věci. I když mužům v kožených zástěrách vydatně pomáhají stroje, na nichž z poddajného materiálu vytáčejí nebo vytlačují potřebné tvary, hodně ještě zbývá udělat těžkými kladivy. Díky dlouholeté praxi a umu je ovládají velmi citlivě, takže výsledkem je jemná a přesně provedená práce. Další mistři pak předměty galvanizují, leští a zdobí. Kovotepci návštěvníky velkoryse přehlížejí – na zvědavce jsou zvyklí, protože jejich pracovní prostředí, které se po staletí ani příliš nezměnilo, slouží jako muzeum. V potemnělé místnosti za dílnou můžete zhlédnout krátký film o historii tohoto řemesla, díky němuž si Villedieu připsalo přívlastek "les Po?les" – město pánviček…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2003

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart