Milánské kostely

Originál koruny si můžete prohlédnout v kapli langobardské královny Teodolindy v katedrále v Monze u Milána. Klenot je symbolem langobardského království a jednou z nejstarších evropských královských insignií. Koruna, jež nejspíš vznikla na začátku 9. stol., nevyniká okázalým třpytem, ale září decentními tóny zlaté, hnědé a zelené barvy tepaného kovu, drahokamů a smaltu. Kruh tvoří šest propojených zlatých desek, připevněných hřeby k vnitřnímu kroužku železa širokému více než centimetr. Odtud pojmenování železná koruna, přičemž podle legendy se jedná o roztavený hřeb z Kristova kříže. Kromě Otce vlasti korunu získali z lucemburské dynastie také jeho dědeček Jindřich VII. a syn Zikmund. Ke korunovaci Karla IV. lombardským krále ale došlo v Miláně, v bazilice sv. Ambrože, kam byla železná koruna z Monzy přivezena. Slavnost se odehrála v přilehlé skromnější kapli sv. Zikmunda.
Karel IV. si ji vybral snad proto, že z Francie do Čech přivezl ostatky tohoto světce, jehož jméno dal později i jednomu ze svých synů. Baziliku založil patron Milána sv. Ambrož ve 4. stol., takže jde o jeden z nejstarších kostelů ve městě. Ambrož je v Milánu dodnes neopominutelnou postavou. Miláňané se sami nazývají „ambrosiány“, pojmenovali po svém patronu řetězec bank, který již ale zkrachoval, a jeho svátek 7. prosince slaví mimo jiné velkým trhem v blízkosti kostela a hlavně otevřením nové sezony v proslulé La Scale…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2015

Shopping Cart