Moderní umění na krásném modrém Dunaji

O muzeu moderního umění Danubiana ví patrně jen málokdo a rozhodně stojí za to se tam při návštěvě Bratislavy, ale i cesty na Slovensko, vydat. Stačí projet zašedlým a monotónním sídlištěm Petržalka do obce Čunovo na pomezí Slovenska, Maďarska a Rakouska, vzdálené 15 kilometrů od Bratislavy. Galerie se nachází přímo u Dunaje, na uměle vytvořeném poloostrůvku na vodním díle Gabčíkovo. V létě vás tam nejspíše zastihne žhnoucí slunce a silný vítr. Nekonečná vodní plocha kontrastuje se zeleným parkem o rozloze 8000 m2, který muzeum obklopuje, a expozicí soch pod širým nebem na první pohled předznamenává oázu umění. Mezi mladými stromky se představují současní umělci jako Jozef Jankovič, Andrej Rudavský, Vladimír Kampánek, Vít Bojnaňský, Svetozár Ilavský, Oto Bachorík, Milan Lukáč a další.
Danubiana vznikla v září roku 2000 z iniciativy nadšeného slovenského galeristy dr. Vincenta Polakoviče a z finančních prostředků holandského sběratele umění a mecenáše Gerarda H. Meulensteena. Jedná se tedy čistě o soukromý počin, avšak ku prospěchu celé slovenské kulturní scény. Danubiana patří mezi nejmladší muzea moderního umění v Evropě, své vzory – nejvýznamnější galerie na evropském kontinentu – však nezapře. V. Polakoviče nejvíce oslovila galerie Louisiana v Dánsku, architekta zase inspirovalo po stavební stránce frankfurtské muzeum moderního umění.
Návrh Danubiany vycházel z představy římské galéry – a opravdu modro-bílo-lososová budova muzea se tyčí nad vodou. Její jednoduchý podlouhlý tvar lodi uvízlé na mělčině, s opírajícími se vesly, poskytuje vnitřní prostor o rozloze 1700 m2, členěný do dvou úrovní a spojený rampou tvořící dominantní linii. Přízemí je zasvěcené nejen výstavám, ale skrývá i prodejní galerii současného umění, audiovizuální centrum, přednáškový sál, Art Shop s nabídkou katalogů, uměleckých publikací a muzejních suvenýrů, a konečně i kavárnu Art Café . Tedy všechny nezbytné součásti moderní galerie, na které je milovník umění zvyklý ze zahraniční. Kromě originální a v našich končinách nevídané architektury, jedinečné výrazné barevnosti a nevšedního umístění tedy Danubiana boří středoevropské představy o muzeu moderního umění i interiérem a vybavením.
Špičkové galerijní prostory skvěle doplňují a zároveň nechávají vyniknout vystavené exponáty. Od otevření se zde představila celá řada domácích i mezinárodních umělců, jak známých, tak začínajících. Muzeum si dává za cíl vytvářet dialog mezi prezentovanými díly, návštěvníkem a výtvarníkem. Podle jeho majitele Meulensteena se Danubiana rovná přelomu ve vizuálním umění. Toto motto se jednoznačně odráží na výběru tvůrců, a tak zde doposud vystavovali současníci jako Ad Snijders, Martín Chirino, Emilie Benes Brzezinski, Markus Reiter, Karl Möstbeck, Kiro Urdin, Emil Venkov, Jan Stohl, Peter Pollág, Robert Hromec a další. Muzeum představuje nejen jednotlivé autory a jejich retrospektivy, ale i skupinové výstavy – například španělských a latinskoamerických výtvarníků pod názvem Suite Europa 2002, nizozemských malířů posledních 50 let, slovenských výtvarníků pod názvem G-bod nebo španělské skupiny 4 del zoo. Španělsko je vedle Nizozemska a Rakouska nejčastěji zastoupenou cizí zemí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2003

Další informace o Slovensku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart