Náměšť nad Oslavou

Krásné 16. století prozářené duchem renesance bylo také velkým věkem rozvoje českého jazyka, národní kultury a náboženské tolerance. Vedle uznávané katolické a kališnické církve existovala už od 15. století i reformovaná nezávislá církev jednoty bratrské. Panovník ji sice nikdy neuznal, ale byla většinou tolerována a její působení bylo v podstatě závislé na blahovůli majitelů panství. Čeští bratři velice dbali o školství a pečovali o čistotu českého jazyka. Působily mezi nimi takové osobnosti, jako byl například Jan Blahoslav a později i Jan A. Komenský. Pro své zásluhy a naplňovaný ideál pravého křesťana nacházeli čeští bratři vedle odpůrců i mnoho příznivců a ochránců i mezi českou šlechtou. Patřil k nim i Jan Starší ze Žerotína, který získal roku 1563 náměšťské panství…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2006

Hledáte ubytování na Vysočině? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart