Národní park České Švýcarsko

Toto pohraniční území vždy patřilo dohromady a po tisíciletí se také vyvíjelo společně bez ohledu na státní či jiné hranice. Je to jedinečný přírodní celek, unikátní pískovcový areál, který se rozkládá od českých Jetřichovic a Brtníků až k saské Pirně. Vyniká širokou škálou skalních útvarů a charakteristickými tvary reliéfu, jimiž se odlišuje od ostatních pískovcových krajin české křídové tabule. Zvlášť charakteristické jsou zdejší soutěsky, strže a úzká údolí vyhloubená potoky a říčkami. Zcela ojedinělá je pak existence saských stolových hor.
Společné zůstalo nakonec i jméno obou parků, které můžeme považovat za poněkud neobvyklé, ale známé je už přes dvě staletí. Podle tradovaných informací z konce 18. století vznikl název zásluhou dvou švýcarských výtvarníků, kteří pracovali v Drážďanské galerii. Rytec A. Graff a malíř A. Zinng podnikali často výlety do romantických skal na saském pomezí, kde je okouzlila pískovcová krajina, kterou často malovali a zvali k její návštěvě i své přátele. Hluboký obdiv a lásku k tomuto území položertem a polovážně vysvětlovali tím, že zde našli svůj druhý domov, své Saské Švýcarsko. Stává se, že trefné označení místa jako by teprve zpečetilo jeho hodnoty. A toto správně nalezené jméno se nakonec stalo přitažlivou vizitkou a rychle se ujalo – zejména když je všemožně propagovali majitelé zdejších panství, kteří se snažili podchytit první vlnu turismu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2004

Hledáte ubytování v sevrních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart