Skalní hrádky v Českém Švýcarsku

Už celé generace historiků si kladou stále stejnou otázku, proč bylo kdysi dávno ve středověku postaveno nejméně dvanáct hradů, šest na české a nejméně šest na německé straně Česko-saského Švýcarska, na úseku ne delším než 10 kilometrů, v krajině téměř liduprázdné, která je pro své pískovcové skály a hluboké říční kaňony téměř neprůchodná. Je zřejmé, že tyto skalní stavby byly již dávno opuštěny a spolu s nimi byla často zapomenuta i jejich jména. Mnoho záhad, které je obklopují, podporovala i lidová fantazie, která do nich umístila útočiště loupeživých rytířů. Odborníci jim naopak přisuzovali především funkci ochrannou. Podle některých měly chránit státní hranici, podle jiných obchodní cesty, které tudy vedly. Ale ať už byly důvody jejich vzniku jakékoli, staly se tyto hrady součástí zdejší krajiny, místních pověstí a v poslední době i cílem turistických výprav. A čtyři z nich dostaly i nová jména: Brtnický, Vlčí, Chřibský a Kyjovský. Názvy Falkenštejn u Jetřichovic a Šaunštejn u Vysoké Lípy byly nalezeny ve starých dokumentech… Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2004

Hledáte ubytování v sevrních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz