Navarra

Území dnešní Navarry (baskicky Nafarroa), na severu ohraničené masivem Pyrenejí a na jihu řekou Ebro, bylo osídleno odpradávna. Ve 3. st. př. n. l. tu žila dvě etnika: Keltové v nížinách a Vaskoni v horských oblastech. Byli to právě Vaskoni, kteří se nenechali nikým zlomit. Uchovali si svůj jazyk i mnohé tradice až do současnosti. Svědčí o tom stále živá baskičtina, kterou příchozí ihned zaznamená na dvojjazyčných nápisech třeba v Pamploně.
Prošli tudy Římané, neustále útočili Francouzi, Navarra se několikrát stala předmětem sporů mezi Aragonií a Kastilií. Vaskoni si však uchovali relativní nezávislost za vlády Vizigótů v 6. a 7. st. i v době muslimského panství o sto let později. Na počátku 9. st. vzniklo pamplonské království, z něhož se pak koncem 9. st. vytvořilo království Navarra…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2006

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Anna Tkáčová