Nazaretská zastavení

Prosté průčelí s jednoduchým obloukovým portikem neseným dvěma štíhloučkými sloupky, stísněný interiér po pravoslavném způsobu vymalovaný na sloupech i stěnách, ikonostas s nádhernými ikonami, hořící svíčky a spousta lidí – to je řeckoortodoxní chrám sv. Gabriela dokončený v roce 1769. Největší tlačenice je v navazující kryptě vybudované již křižáky, jejíž stěny zdobí nádherné staré arménské kachlíky. Na konci se prostor maličko rozšiřuje, lidé se snaží jeden přes druhého dostat až ke kovovému zábradlí. Ti šťastní podávají přes něj nebo mezi tyčemi kamsi dolů nejrůznější prázdné plastové láhve, za chviličku si je berou naplněné a prodírají se přes nově příchozí zpátky do kostela. Konečně se mi daří dostat se také až k zábradlí. Za ním vede několik schodů dolů do polokruhové prostory hrubě vyzděné a vydlážděné velkými kameny. V podlaze tam vyvěrá pramen, nad ním je rozkročený kněz a ovečkám ze své skupiny z něj nabírá do podávaných lahví vodu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2008
Další informace o Izraeli naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart