Nejkrásnější amfiteátr

V antice se El-Džem jmenoval Thysdrus. Stejně jako většina ostatních římských měst na území Tuniska, ani on nevznikl na „zelené louce“, či spíše „hnědavé pláni“, nýbrž se rozvinul ze starší punské osady. Za třetí punské války se město přidalo na stranu Říma. Toto prozíravé rozhodnutí bylo po definitivní porážce Kartága odměněno – Thysdrus se stal svobodným městem a posléze kolonií, jejíž obyvatelé byli plnoprávnými římskými občany. Už v 1. st. př. n. l. vznikl na jižním okraji Thysdru první amfiteátr asi pro pět tisíc diváků. V 1. st. n. l. byl přestavěn a jeho kapacita zvýšena zhruba o dva tisíce míst, ale blahobyt i celkový význam Thysdru v regionu byly navěky ztělesněny až v monumentální stavbě nového amfiteátru, kterou nařídil prokonzul Gordianus v roce 230…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart