Nemocnice Franja

Proti fašistické okupaci Jugoslávie se postavilo silné partyzánské hnutí, v jehož čele stál legendární Josip Broz Tito. Na západě území Slovinska partyzánské jednotky využívaly výhod obtížného krasového terénu. Intenzivní operace proti německým jednotkám si ale vyžádaly i potřebu zdravotní péče o raněné a jejich rekonvalescenci po lékařských zákrocích. Partyzánské hnutí vytvořilo síť malých polních nemocnic, z nichž nejslavnější se stala nemocnice Franja. Vedla ji hlavní lékařka Franja Bojc-Bidovec, podle níž byla pojmenována.

Vybudována byla v těžko přístupné a dobře chráněné soutěsce Pasica několik kilometrů od městečka Cerkno, v jehož okolí za války působil devátý oddíl slovinské partyzánské armády. Určena byla pro těžce zraněné bojovníky. Nemocniční komplex sestával ze 13 dřevěných staveb, doplněných dalšími menšími pomocnými objekty budovanými od prosince 1943. Propojovaly je dřevěné chodníčky a plošiny, pod nimiž protékal prudký potok. Lékaři využívali operační sál, izolaci a lůžka pro rekonvalescenci. K dispozici měli rentgen a další vybavení. Ostatní budovy sloužily jako koupelna, prádelna, skladiště a ubytovny pro personál. Řada původních lékařských nástrojů a dalšího vybavení se dochovala dodnes. Elektřinu vyráběla vodní elektrárna, v malé nádrži se shromažďovala voda. Nemocnicí Franja prošlo přes pět stovek zraněných (podle jiných údajů až tisíc), mezi nimi kromě Slovinců a dalších národností tehdejší Jugoslávie také osmdesát Italů, Francouzů, Rusů, Poláků a Američanů. Ošetřovatelé vyráběli ortopedické pomůcky, organizovali pro pacienty dokonce kulturní akce a vydávali zpravodaj. Šest desítek zraněných zemřelo.

Nemocnice pracovala v přísném utajení a konspiraci. Zranění byli přiváděni v noci a se zavázanýma očima. Cesta úzkou roklí vedla po můstcích, které bylo možné strhnout. Proti napadení nepřítelem chránila nemocnici minová pole. Ještě dnes jsou ve strmých stěnách soutěsky patrné úkryty pro zraněné a zpevněná střelecká postavení. Ačkoliv se Němci několikrát pokoušeli nemocnici objevit, nikdy se jim to nepodařilo.

Další články z vydání o Slovinsku zde

Nemocnice Franja