Nemocnice Franja

Vybudována byla v těžko přístupné a dobře chráněné soutěsce Pasica několik kilometrů od městečka Cerkno, v jehož okolí za války působil devátý oddíl slovinské partyzánské armády. Určena byla pro těžce zraněné bojovníky. Nemocniční komplex sestával ze 13 dřevěných staveb, doplněných dalšími menšími pomocnými objekty budovanými od prosince 1943. Propojovaly je dřevěné chodníčky a plošiny, pod nimiž protékal prudký potok. Lékaři využívali operační sál, izolaci a lůžka pro rekonvalescenci. K dispozici měli rentgen a další vybavení. Ostatní budovy sloužily jako koupelna, prádelna, skladiště a ubytovny pro personál. Řada původních lékařských nástrojů a dalšího vybavení se dochovala dodnes…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Další informace o Slovinsku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart