Velké Losiny

 

I když tady obec stávala už ve 13. století, ve středověku ji nikdo pod dnešním jménem neznal. Nazývala se Ullersdorf (Oldřichova ves), jak ji pojmenovali její zakladatelé, němečtí kolonisté, kteří od 12. století přicházeli osidlovat tento liduprázdný kraj. Se jménem obce to vůbec bylo všelijaké. Latinsky je poprvé zmiňována roku 1296 jako villa Ullrici a teprve po více jak dvou stech letech, roku 1512, se poprvé objevuje její český název Losiny. Existuje domněnka, že jméno inspirovali losi, kteří se v zimě shromažďovali na nedalekých pastvinách, kde vyvěraly teplé, sírou páchnoucí prameny, které udržovaly louky zelené i uprostřed tuhé, zasněžené zimy. Adjektivum Velké se začalo užívat až v 18. století jako odlišení od Nových Losin…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008