Nemotorové od Bílých kamenů

Rypouši z jižní polokoule se pohybují především v oblasti jižních polárních a subpolárních krajů, zatímco rypouš severní dává přednost teplejším vodám a obývá oblast mírného pásu, i když v cestách za potravou navštíví i subarktická moře. Nacházíme ho dnes od západního pobřeží Mexika až po Aljašský poloostrov. Nechybělo však mnoho a předešla věta by se psala pouze v minulém času.
V 60. letech 19. století, kdy se ještě nerozšířilo užívání petroleje ke svícení a úlovky velryb se začaly zmenšovat, obrátili k rypoušům svoji pozornost lovci ze severního Pacifiku. Dospělý jedinec mohl totiž poskytnout přes tři hektolitry oleje ke svícení a lovci jich byly schopni pobít až čtyři stovky za jediný den. Kromě kůže se pak vše ostatní z rypoušů vyhazovalo. Podle záznamů se předpokládá, že celosvětový úlovek v některých letech dosáhl až čtvrt milionu kusů! Není divu, že kolem roku 1892 zbývaly z původní mnohasettisícové populace žalostné zbytky…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2005

Další informace o Spojených státech naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart