New Lanark – svět utopisty Owena

Zatímco turisté si od úžasných vodopádů v hlubokém kaňonu řeky Clyde odnášeli krásné zážitky, úspěšný obchodník s látkami David Dale doprovázený vynálezcem Richardem Arkwrightem odtud odešel navíc i s nápadem, jak mohutnou sílu vody využít k pohonu strojů na spřádání bavlny. Tak se zrodil New Lanark.

Dale zakoupil v údolí řeky Clyde nedaleko vodopádů pozemky a během deseti let vystavěl komplex impozantních budov továrny na spřádání bavlny, barvírny, ale také domů s byty pro zaměstnance. V přádelně, jež byla největší v celé Británii, zavedl automatické dopřádací  stroje, sestrojené Richardem Arkwrightem, které jako první umožnily strojní výrobu bavlněných látek. Přišel i na způsob, jak transmisemi přenášet energii z vodního kola, roztáčeného vodou z řeky Clyde, přivedenou náhonem, k mnoha desítkám strojů, jež byly rozmístěny v několika podlažích tří budov. Pro zaměstnance postavil Dale jen pár desítek metrů od továrny domy s byty. Přádelna prosperovala, samozřejmě i proto, že využívala dětské pracovní síly. Například v roce 1793 bylo z 1150 zaměstnanců 800 dětí, mnoho z nich pocházelo ze sirotčinců v Edinburghu a Glasgowě. Pracovní doba začínala v šest ráno a končila v sedm večer, jen s půlhodinovou přestávkou na snídani a hodinovou na jídlo. Paradoxní při tom je, že navzdory těmto neuvěřitelně krutým podmínkám byl Dale ve své době osvíceným kapitalistou. Děti měly dobré ubytování a dostávaly kvalitní a vydatné jídlo. Jejich šéf navíc požadoval, aby denně strávily dvě hodiny ve škole, byť to bylo po náročné třináctihodinové směně u strojů. Dělníci vydělávali v New Lanarku víc než kdekoli jinde ve Skotsku. Dale také přijal řadu lidí ze skotské Vysočiny, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a farem v rámci tzv. ohrazování, přechodu od tradičního zemědělství k chovu ovcí. Dal jim tak jinou šanci než emigraci.

Roku 1798 New Lanark poprvé navštívil Robert Owen, tehdy sedmadvacetiletý Walesan, jenž se seznámil s Daleovou dcerou Caroline. Oženil se s ní a 1.1.1800 se stal spolumajitelem a ředitelem přádelny. Svý…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

New Lanark