Nezvaní hosté

Dlouhodobou isolovanost Austrálie však narušili lidé, a to především běloši, kteří si s sebou přivezli i mnohá domácí zvířata, která záhy zdivočela. Další vetřelci pak přijeli na obchodních lodích jako černí pasažéři.

A tak Austrálii postihlo v krátké době několik ekologických katastrof, které vedly k drastickému snížení počtu mnoha původních vačnatců, ba některé druhy byly vyhubeny úplně.Navždy tak zmizelo pět druhů klokanů a klokánků, tři druhy bandikutů, vakovlk a další. Proto se dnes Australané ze všeho nejvíc obávají tzv. introdukce, to je zavlečení nepůvodních druhů, které by mohly konkurovat místní fauně a flóře a způsobit tak její postupné vymírání.
Největší ekologická katastrofa s kterou Austrálie bojuje dodnes, začala celkem nenápadně. V roce 1858 bylo do státu Victorie ve východní Austrálii dovezeno 24 králíků pro založení nového chovu, který měl dodávat maso osadníkům…

 

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 5/2002

Další informace o Austrálii naleznete zde: http://www.sopka.cz

lu.