Norské stříbro je rodinné stříbro

Nejslavnější a největší stříbrné doly se nacházely v „Králově kutné hoře“, v Kongsbergu západně od Osla. Když tam podle pověsti malí pasáčkové našli hroudy rudy, jež byla bohatě protkaná proužky stříbra, platilo už královské ustanovení, že veškeré nálezy nerostných surovin v říši jsou majetkem krále. A tak se i stříbrné doly ocitly pod přímým královským dozorem. Christian IV. (1577–1648) místo nálezu navštívil a ihned přikázal vybudovat potřebná těžební zařízení. Dal povolat zkušené horníky z německého Harzu, takže ulice starého Kongsbergu i místní muzeum dodnes nese stopy německého vlivu jazykového i kulturního. Určitou dobu byl Kongsberg největším městem v Norsku, např. v roce 1771 pracovalo v rozsáhlých a nebezpečných podzemních systémech na pět tisíc mužů, město samo tehdy čítalo na 10 tisíc obyvatel. Po uzavření těžby v letech 1805–1815 se už Kongsberg nikdy nevzepjal k bývalé slávě…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 2/2005

Více informací o Norsku naleznete zde: www.norge.cz