O zapadlých vlastencích

Na samém pomezí Čech se venkovští buditelé a vlastenci ocitali za trest. Faráři, preceptoři i kantoři nepohodlní svými názory a smýšlením nemohli být tady, na samém konci světa, v sousedství s povětšinou německou Rokytnicí, rakouskému mocnářství nebezpeční. A přece právě zde, ve spojení s prazvláštním geniem loci i ti, kteří doslova zapadli nejméně na celou třetinu roku do závějí, dokázali být po desetiletí schopni vlastní kultury, jakou bychom jinde jen stěží hledali…

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart