Oktoberfest

Největší lidová slavnost na světě přitáhne každoročně během šestnácti až osmnácti dnů na šest milionů návštěvníků z celého světa. Sehnat v té době ve městě ubytování je bez dlouhodobé rezervace prakticky nemožné, i když jsou jeho ceny přinejmenším dvoj- nebo i trojnásobné oproti normálu. Mnichovský Oktoberfest je prostě jedinečný fenomén, byť má dnes své nejrůznější následovníky a imitátory po celém světě.

Zvláštní zvolání, které tvoří nadpis článku, je v bavorském nářečí. Ve spisovné němčině by znělo „Anzapft ist!“ a znamená „Naraženo jest!“ Poprvé ho použil tehdejší mnichovský starosta Thomas Wimmer v roce 1950 při druhém poválečném Oktoberfestu, když ho zahájil vlastnoručním naražením prvního sudu. Od té doby se tato tradice udržuje stále, stejně jako to, že první natočený máz patří bavorskému premiérovi. Zároveň se vždy s napětím očekává, na kolik úderů se starostovi podaří narazit. Thomas Wimmer jich při prvním pokusu potřeboval devatenáct, hůř už to pak nikomu nešlo. Rekordmanem je naopak současný starosta Christian Ude, který v posledních třech letech narazil pokaždé sud pouhými dvěma údery. Úspěšný je i v důležitějších věcech – starostou Mnichova je už od roku 1993, a dokončí-li současné funkční období, bude v úřadu plných 21 let. A to je přitom sociální demokrat (SPD), zatímco na zemské úrovni jsou v Bavorsku tradičně nejsilnější křesťanští socialisté (CSU), kteří obsazují od konce druhé světové války v zemském sněmu vždy nejvíce křesel a v období 1960–2008 měli dokonce absolutní většinu. Jenže Mnichov se v tomto směru odlišuje (podobně jako i druhé největší bavorské město Norimberk) – sociálně demokratičtí starostové tu výrazně převládají, CSU měla svého starostu jen tři roky po skončení války a pak ještě v jednom šestiletém funkčním období na přelomu 70. a 80. let.

Tradice narážení prvního sudu starostou je šedesátiletá, samotný Oktoberfest je však daleko starší. Vloni se slavilo jeho 200. výročí, i když zejména kvůli válečným přerušením šlo „teprve“ o 177. ročník. A co se to odehrálo v roce 1810? Nic menšího než svatba následníka trůnu. Dvanáctého října se korunní princ Ludvík, pozdější král Ludvík I., oženil s princeznou Terezou von Sachsen-Hildburghausen. Velkolepé slavnosti, na něž byli pozváni i Mnichované, se odehrávaly tehdy před branami města na louce, jež dostala po nevěstě jméno Terezina (Theresienwiese). Zůstalo jí dodnes, i když trávu bychom tu už hledali marně. Ve zkrácené bavorské podobě Wiesn se dokonce s oblibou používá jako synonymum pro Oktoberfest. Na konci skoro týden trvajících oslav se na Terezině louce uskutečnily dostihy, které byly tak úspěšné, že se záhy rozhodlo o jejich opakování v roce následujícím. Přibyla k…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Bavorsko