Oldřichov v Hájích

V jízdním řádu Českých drah nese tato trať číslo 037. Zastávka není umístěna nijak vysoko v kopcích, je ve výšce zhruba 420 m n. m., přesto má její okolí již horský charakter, což platí i pro nedaleký průsmyk spojující Liberecko s frýdlantským výběžkem, který trať překonává 530 metrů dlouhým vrcholovým tunelem.
Železniční zastávka v Oldřichově v Hájích má vedle svého každodenního poslání, kterým je základní dopravní obslužnost pro obyvatele obce, i výrazný aspekt turistický. U nástupiště je umístěna podrobná mapa Jizerských hor a rozcestník značených cest. Tím je tato zastávka vhodným výchozím místem pro několik hezkých pěších cest do centrální části Jizerských hor, zejména do oblasti Poledníku a Štolpichů. Neméně zajímavé a pro méně zdatné turisty zvláště vhodné je vydat se na stranu přesně opačnou. Po vystoupení z vlaku se vydáme nejprve po modré značce, která vede podél silnice do Oldřichovského sedla. Odtud pak pokračujeme po zelené značce na Lysé skály. Cesta vede bizarní krajinou se starým bukovým lesem a skalními sceneriemi. Najdeme na ní několik informačních tabulí naučné stezky „Oldřichovské háje a skály“. Na vrcholových místech cesty je pak několik vyhlídkových bodů, které lze využít k odpočinku po nedlouhé cestě do kopce, jako třeba Skalní hrad (600 m n. m.), tvořený výraznou skálou s nepatrnými zbytky středověkého strážního hrádku. Nedaleko odtud pak zelenou značku protíná značka žlutá, po níž lze klidným vycházkovým tempem dojít loukami a mezi zahradami na nádraží do Frýdlantu v Čechách.
Osobní vlaky mezi Libercem a Frýdlantem v Čechách jsou dnes vedeny především motorovými vozy řady 854 Podniknete-li tento nenáročný půldenní výlet a nastoupíte ve Frýdlantu do vlaku Českých drah k cestě zpět domů po téže trati, vybavte si, že vlaky jezdí údolím říčky Smědé s dominantou frýdlantského zámku a tunelem pod Oldřichovským sedlem již od 1. července 1875. Kolik generací cestujících jelo po této trati již před Vámi?

Jan Čech

Shopping Cart